Povinnosti opatrovateľa/ky a zdravotnej sestry

Povinnosti opatrovateľa/ky a zdravotnej sestry

1. Opatrovateľ/ka a zdravotná sestra musí mať zodpovedajúce vzdelanie, ktoré je akceptované v Rakúsku. Opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín vrátane teoretickej a praktickej prípravy alebo maturitnú skúšku na strednej zdravotnej škole.
2. Opatrovateľ/ka a zdravotná sestra je povinná pracovať na základe rakúskeho opatrovateľského zákona § 159 GewO.
3. Opatrovateľ/ka a zdravotná sestra má povinnosť plniť všetky činnosti uvedené v zmluve o dielo, ktoré podpísala s opatrovanou osobou.
4. Opatrovateľ/ka a zdravotná sestra je povinná starať sa dôstojne o pacienta.
5. Opatrovateľ/ka a zdravotná sestra nesmie počas svojho turnusu piť alkohol alebo brať drogy.
6. Opatrovateľ/ka a zdravotná sestra môže počas svojho voľného času telefonovať a používať notebook. Avšak počas pracovnej doby nie, pokiaľ jej to nedovolí opatrovaná osoba alebo rodinní príslušníci.
7. Opatrovateľ/ka a zdravotná sestra nesmie nechať opatrovanú osobu samu doma, ak je opatrovaná osoba odkázaná na pomoc opatrovateľa/ky, zdravotnej sestry alebo rodinní príbuzní nie sú prítomní.
8. Opatrovateľ/ka a zdravotná sestra musia ihneď zavolať záchrannú službu ak je ohrozený život opatrovanej osoby.
9. Ak sú v rakúskej rodine nevhodné podmienky pri výkone opatrovateľskej práce, opatrovateľ/ka a zdravotná sestra má povinnosť tieto skutočnosti nahlásiť agentúre, aby agentúra problém mohla riešiť.

300

Opatrovaných osôb

500

Zaradených opatrovateliek

93

Spokojných klientov

PARTNERI A PROJEKTY

  • +421 904 698 318 PO-ŠT / 08.00 - 16.00 PI / 08.00 - 14.00
  • amweber@amweber.atKontaktujte nás!
  • Sidónie Sakalovej 1573/83A
    014 01 Bytča, Slovensko