Podnikateľské poradenstvo v Rakúsku

Podnikateľské poradenstvo v Rakúsku

•   prihlásenie prechodného pobytu v mieste Vášho bydliska v Rakúsku, t.j. v mieste, kde opatrujete pacienta, a to buď na magistráte (Viedeň, väčšie mestá) alebo na obecnom úrade (Gemeindeamt);

•   prihlásenie živnosti na Hospodárskej komore (WKO) na základe formuláru NeuFÖG alebo priamo na hajtmanskom úrade (Bezirkshauptmannschaft), resp. vo väčších mestách na magistráte – odbor živnostenského podnikania;

•   prehlásenie živnosti na príslušnom hajtmanstve (Bezirkshauptmannschaft) – odbor živnosti (Gewerberecht alebo Gewerbeabteilung), príp. magistráte (Magistrat) (Viedeň);

•   podanie prehlásenia o pobyte na hajtmanskom úrade, že sa v Rakúsku nezdržujete nepretržite dlhšie ako 3 mesiace, okrem Viedne;

•   ohláška na finančnom úrade (Finanzamt) o Vašom predpokladanom budúcom príjme v novej rodine;

•   pozastavenie živnosti;

•   zrušenie živnosti;

•   prihlasovací dotazník pri založení živnosti na rakúskej sociálnej poisťovni (SVA der gewerblichen Wirtschaft);

•   vystavenie formulára E 106 pre slovenskú zdravotnú poisťovňu;

•   vystavenie formulára na zdravotné pripoistenie v sociálnom poistení, ide o dobrovoľné poistenie, nárok na nemocenské vzniká po pol roku platenia si pripoistenia, suma sa každý rok upravuje, pre rok 2018 je to suma vo výške 8,76 €;

•   príprava zmluvy o dielo (Werkvertrag);

•   príprava dodatkov k zmluve o dielo (Ergänzung zum Werkvertrag) spojená s lekárskymi činnosťami;

•   príprava dodatkov k zmluve o dielo (Ergänzung zum Werkvertrag) spojená s opatrovateľskými činnosťami;

•   príprava faktúry (Honorarnote);

•   príprava dokladov pre dokumentáciu opatrovateľky v rodine, ktorú si je povinná viesť – týka sa činností vykonaných opatrovateľkou v rodine opatrovanej osoby – interné dokumenty (nie sú k stiahnutiu),

•   nahlasovanie práceneschopnosti – Krankmeldung do sociálnej poisťovni v Rakúsku + preklady lekárskych správ

Pomôžeme a poradíme s komplikovanými situáciami súvisiacimi s činnosťou v Rakúsku …

  • •   ťažkosti s exekutívnymi záležitosťami – pri neplatení odvodov, žiadosť o splátkový kalendár
  • •   vymeranie nedoplatku pri nereagovaní na výzvu finančného úradu na podanie daňového priznania
  • •  iné záležitosti.

KOMPLETNÉ služby

Všetky kompletné služby ponúkame aj pre opatrovateľky z iných agentúr ako i pre privátne opatrovateľky, ktoré nemajú tieto služby vo svojich agentúrach zabezpečené! V poplatku sú zahrnuté kompletné služby, vyššie uvedené, ako aj zabezpečenie novej rodiny, v prípade úmrtia pacienta alebo ťažkých podmienok.

ČO VÁM POSKYTNEME NAVIAC U NÁS

KOMPLETNÉ PORADENSTVO

300

Opatrovaných osôb

500

Zaradených opatrovateliek

93

Spokojných klientov

V PRÍPADE OTÁZOK VÁM RADI ODPOVEDIA

Katarína Slivoňová

Ing. Daniela Caránková

PARTNERI A PROJEKTY

  • +421 904 698 318 PO-ŠT / 08.00 - 16.00 PI / 08.00 - 14.00
  • amweber@amweber.atKontaktujte nás!
  • Sidónie Sakalovej 1573/83A
    014 01 Bytča, Slovensko