Starobný dôchodok v Rakúsku

Starobný dôchodok v Rakúsku

Opatrovateľky, ktoré pracovali v Rakúsku na rakúsku živnosť majú nárok na alikvotný podiel výplaty rakúskeho dôchodku už po odpracovaní 1 kalendárneho roka! Jeho výška závisí od mesačnej výšky zárobku opatrovateľky.

Opatrovateľkám po dovŕšení 60. roku života vzniká nárok na rakúsky dôchodok. Jeho výplata je podmienená pokračujúcou prácou opatrovateľky v Rakúsku. Ak opatrovateľka naďalej pracuje v Rakúsku na živnosť, znižujú sa jej po prepočítaní sociálnou poisťovňou  odvody do dôchodku – časť Pensionsversicherung. Samotné vyplácanie dôchodku rakúskou sociálnou poisťovňou nastáva až po ukončení práce živnostníka v Rakúsku a je podmienené podaním príslušnej žiadosti v Rakúsku.

Naše služby pre Vás:

  • príprava žiadosti na vymeranie a následné vyplácanie dôchodku v Rakúsku po dosiahnutí dôchodkového veku
  • príprava žiadosti na príslušnú dôchodcovskú správcovskú spoločnosť v Rakúsku na vyplatenie našetrených úspor v dôchodkovom pilieri (Valida, NÖ Vorsorgerkasse, atď.)

V PRÍPADE OTÁZOK RADA PORADÍ NAŠIM OPATROVATEĽKÁM

Katarína Slivoňová

ČO VÁM POSKYTNEME NAVIAC U NÁS

KOMPLETNÉ PORADENSTVO

300

Opatrovaných osôb

500

Zaradených opatrovateliek

93

Spokojných klientov

PARTNERI A PROJEKTY

  • +421 904 698 318 PO-ŠT / 08.00 - 16.00 PI / 08.00 - 14.00
  • amweber@amweber.atKontaktujte nás!
  • Sidónie Sakalovej 1573/83A
    014 01 Bytča, Slovensko